Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Utbygging og prosjekter

Utbygging og prosjekter

Vår Energi deltar som partner i en rekke utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Funnene gjenspeiler vår strategi i å identifisere potensielle verdier ved produserende felt, som kan brukes til å benytte eksisterende infrastruktur.

Vi satser tungt på levetidsforlengelse av Balder-feltet i Nordsjøen. Ett av prosjektene er Balder Future-prosjektet.

Egenoperert utvikling

Økt utvinning fra Balder-feltet

Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965). Vår Energi satser tungt i området, og har mål om å forlenge produksjonen til 2045. Vi har fire pågående prosjekter:

Balder FPU Levetidsforlengelse – oppgradering av Balder-skipet.
Ringhorne III – boring av nye brønner
Balder Future – oppgradering av Jotun FPSO og boring av 15 nye produksjonsbrønner, og én vanninjeksjonsbrønn
Ringhorne IV – boring av nye brønner
I tillegg vurderes nye letebrønner i området

 

Utbygging av Alke-funnet

I mai 2017 ble planleggingen av en potensiell utbygging av Alke-funnet i Barentshavet gjenopptatt. Selskapet arbeider for å modne et mulig gasseksportkonsept som skal forlenge lisensen. Vi har flere studier som vurderer konseptvalg i kombinasjon med Goliat-lisensen, da Alke-feltet ligger sørvest for Goliat-feltet.


Partneroperert utbygging

Vår Energi deltar som partner i en rekke utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Funnene gjenspeiler vår strategi i å identifisere potensielle verdier ved nærliggende felt, som kan brukes til å benytte eksisterende infrastruktur.

Målet vårt er å styrke potensielle utbyggingsprosjekter for å maksimere porteføljen over verdier og øke olje- og gassutvinningen.

Vår Energis portefølje av partneropererte utbyggingsprosjekter inkluderer

 • Johan Castberg, 30 %
 • Snorre Expansion Project, 18,55 %
 • Hywind Tampen, 10 %
 • Breidablikk, 34,4 %
 • Statfjord Øst IOR
 • Åsgard subsea compression Ph II
 • Åsgard A LWP
 • Åsgard SMB LPP3
 • Ormen Lange Unit

Andre prosjekter

Flere andre funn operert av andre aktører er på ulike stadier i planleggingsprosessen.

 • Brasse, 50 %
 • Garantiana, 30 %
 • Halten Øst, 24,6 %
 • Beta, 20 %
 • Fram Area Development, 25 %
 • Kristin Q (South), 19,12 %
 • Smørbukk Nord 22,06 %
 • Eldfisk North, 12,4 %
 • Tommeliten A, 9,0907 %
 • Lavrans (Kristin South), 15 %
 • Cape Vulture
 • Blåbjørn