Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Egenopererte felt

Goliat

Goliat-feltet er lokalisert i PL 229 i Barentshavet – det aller første, produserende oljefeltet i det nordligste området på norsk sokkel. Goliat ble funnet i 2000, og Plan for utbygging og drift ble godkjent i 2009. Feltet er utviklet med en flytende produksjonsenhet optimalisert for å tåle kulde og dårlig vær. Produksjonen startet opp i mars 2016.

Vår Energi er operatør med 65% eierandel, mens Equinor er partner med 35% eierandel.

Nyhetsarkiv


Marulk

Marulk-feltet ligger i PL 122 i Norskehavet. Marulk er et undersjøisk gassfelt lokalisert 25 kilometer sørvest for Norne-feltet. Marulk ble funnet i 1992 og Plan for utbygging og drift ble godkjent i 2010.

Feltet har en undersjøisk mal knyttet til Norne-installasjonen, med produksjonsstart i 2012. Vår Energi er operatør for Marulk-feltet med 20% eierandel, mens Equinor (33%) Ineos (30%) og DNO (17%) er partnere.


Balder

Balder-feltet ligger i PL 001 på Utsira-høyden i Nordsjøen – den aller første, tildelte lisensen med første leteboring og første oljefunn på norsk sokkel.

Balder-feltet er utviklet med et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy (FPSO) og flere undersjøiske produksjonssystemer. Produksjonen hadde oppstart i 1999, og Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsfartøyet Jotun A.

Planen er å utvide produksjonen i området frem mot 2045. Det pågår et forlenget levetidsprogram for Balder-installasjonen (2030) – inkludert seismiske undersøkelser og boreprogrammer. Mer informasjon om Balder X-prosjektet.

Vår Energi er operatør for Balder-feltet med 90% eierandel. Mime Petroleum AS er partner med 10% eierandel.

Balder

Ringhorne og Ringhorne Øst

Ringhorne-feltet er lokalisert i PL 027 og 169 E i Nordsjøen, cirka ni kilometer nordøst for Balder FPSO.

Feltet er utviklet med en plattform med innledende egenskaper for prosessering og vanninjeksjon. Produksjon av olje og gass blir sendt til Balder- og Jotun-installasjonene for endelig prosessering, lagring og eksport. Produksjon på Ringhorne startet i 2003.

Ringhorne Øst er utviklet med fire brønner fra Ringhorne-plattformen med produksjonsstart i 2006. En ny borekampanje fra Ringhorne-plattformen forberedes med mål om borestart i 2019.

Vår Energi er operatør for Ringhorne med en eierandel på 90%. Mime Petroleum er partner med 10% eierandel.

Ringhorne Øst er operert av Vår Energi (69.98%), mens DNO North Sea (Norge) AS (22.62%) og Mime Petroleum AS (7,6%) er partnere.


Jotun

Jotun-feltet i PL 027 B er lokalisert i Nordsjøen, 200 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble utviklet med to installasjoner – et produksjonsfartøy (A) og en brønnhodeplattform (B). Produksjonen på Jotun ble permanent stengt i desember 2016. Jotun B-plattformen og understell er fjernet fra lokasjon.

Planen er å utvide produksjonen i Balder- og Ringhorne-området frem mot 2045. Jotun FPSO flyttes og blir gjenstand for levetidsforlengelse.

Mer informasjon om Balder Future-prosjektet.

Vår Energi er operatør for Jotun-feltet med 90% eierskap. Mime Petroleum AS er partner (10%).

Jotun FPSO