Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Partneroperert

Partneroperert leting

Vår Energi har arbeidsinteresser i mange av de viktigste funnene på norsk sokkel de siste årene. Disse er under pågående modning for potensiell utbygging.

Funnene er på ulike stadier i planleggingen. Flere av dem forventes å være i produksjon innen to til tre år.

Vår Energi følger opp mulighetene som finnes i slike lisenser, og at disse blir grundig evaluert av operatørene, våre samarbeidspartnere, gjennom konstruktiv dialog og supplerende teknisk arbeid som vi ser nødvendig for å fange opp fullt potensial. I denne sammenheng bidro nylig Vår Energi og våre partnere med gjennombrudd i Norskehavet, med funnet og avgrensingen av Cape Vulture-funnet.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.