Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Egenoperert

Egenoperert leting

Vår Energi har mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalenter i reserver og ressurser på norsk sokkel. Letevirksomheten har som mål å erstatte ressurser og reserver, noe som danner grunnlaget for vår fremtidige vekst. Alle muligheter blir vurdert gjennom våre systemer for kvalitetssikring, og de høyest kvalifiserte kandidatene får prioriterte midler fra en robust, finansiell plattform.

Selskapet har eierinteresser i over 100 lisenser på norsk sokkel. Vår letestrategi handler primært om å identifisere flere mulige boreprospekter i lisensene og i kjerneområdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Vi er dedikert til å bygge en variert og balansert portefølje av prospekter fra hele den norske sokkelen, inkludert nye muligheter i mindre utforskede områder.

Vi har høye ambisjoner om å tilføre flere verdifulle arealer og materielle ressurser til vår eksisterende portefølje gjennom organisk vekst, ved hjelp av vår geologiske og geofysiske kompetanse, ny teknologi og omfattende databaser. Denne innsatsen støttes gjennom skreddersydde forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres i samarbeid med norske og internasjonale institutter innen akademia og forskning, for å opprettholde den beste tekniske kompetansen innen utforskning på norsk sokkel. Vår Energi vil fortsette å modne letemål i årlige Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO),og vi bygger et sterkt teknisk fundament for fremtidige konsesjonsrunder.

Vår Energi opererer flere lisenser med både aktive og fremtidsrettede leteprogrammer.

  • Vår Energi har eksempelvis ervervet en ny seismisk undersøkelse (time-lapse i 4D) av Balder- og Ringhorne-feltene, og utviklet et Multiple-Azimuth (MAZ) seismisk datasett for å skape oss et bedre bilde av flere identifiserte lete- og boremål.
  • Selskapet driver også et aktivt leteprogram i Barentshavet, med mål om å øke ressursgrunnlaget for Goliat-feltet.

Vi har hatt pågående evalueringer om å modne ytterligere volum i Marulk Lange-formasjonen siden 2016. En mulig Lange-formasjon kan bygges ut ved at en brønn bores og produseres fra eksisterende Marulk-infrastruktur. Ressurser fra Lange-formasjonen kan forlenge produksjonen ved Marulk-feltet fra 2021 til 2024.

Full oversikt over Vår Energis portefølje er tilgjengelig i vårt interaktive lisenskart.