Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Egenoperert

Egenoperert leting

Vi bygger en variert og balansert portefølje av prospekter fra hele den norske sokkelen, inkludert nye muligheter i mindre utforskede områder. Vår Energi har eierinteresser i over 100 lisenser, og har mer enn 1 900 millioner fat oljeekvivalenter i reserver og ressurser på norsk sokkel.

Letestrategi

Vår letestrategi handler primært om å identifisere flere mulige boreprospekter i lisensene og i kjerneområdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Vi har høye ambisjoner om å tilføre flere verdifulle arealer og materielle ressurser til vår eksisterende portefølje gjennom organisk vekst, ved hjelp av vår geologiske og geofysiske kompetanse, ny teknologi og omfattende databaser.

Fremtidsrettet

Vår Energi har ny seismisk data (time-lapse i 4D) på Balder- og Ringhorne-feltene, og utviklet et Multiple-Azimuth (MAZ) seismisk datasett for å skape oss et bedre bilde av flere identifiserte lete- og boremål.

Vi driver også et aktivt leteprogram i Barentshavet, med mål om å øke ressursgrunnlaget for Goliat-feltet.

Vi har hatt pågående evalueringer om å modne ytterligere volum i Marulk Lange-formasjonen siden 2016. En mulig Lange-formasjon kan bygges ut ved at en brønn bores og produseres fra eksisterende Marulk-infrastruktur. Ressurser fra Lange-formasjonen kan forlenge produksjonen ved Marulk-feltet fra 2021 til 2024.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.