Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Leting

Egenoperert leting

Letevirksomheten i Vår Energi har som mål å erstatte ressurser og reserver, noe som danner grunnlaget for vår fremtidige vekst.

Selskapet har arbeidsinteresser i mange av de viktigste funnene på norsk sokkel de siste årene. Disse er under pågående modning for potensiell utbygging. Funnene er på ulike stadier i planleggingen.  Flere av dem forventes å være i produksjon innen to til tre år.

Vi bygger en variert og balansert portefølje av prospekter fra hele den norske sokkelen – både i modne områder tilknyttet eksisterende infrastruktur og nye muligheter i mindre utforskede områder. Vår Energi har eierinteresser i over 100 lisenser.

Leting nær eksisterende felt

Vår letestrategi handler primært om å identifisere flere mulige boreprospekter i lisensene og i kjerneområdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Vårt mål er å forlenge produksjonen fra eksisterende kjerneområder, og legge til nye, CO2- og kostnadseffektive fat med kortest mulig tid fra funn til produksjon.

Samtidig skal vi også fortsette leteboring i mindre modne områder.

Vi har høye ambisjoner om å tilføre flere verdifulle arealer og materielle ressurser til vår eksisterende portefølje gjennom organisk vekst.

People in a meeting room with laptops. Photo.

Fremtidsrettet

Vår Energi har ny seismisk data (time-lapse i 4D) på Balder- og Ringhorne-feltene, og utviklet et Multiple-Azimuth (MAZ) seismisk datasett for å skape oss et bedre bilde av flere identifiserte lete- og boremål.

Vi driver også et aktivt leteprogram i Barentshavet, med mål om å øke ressursgrunnlaget for Goliat-feltet.

Forskning og utvikling

Vi er med på skreddersydde forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) sammen med nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter for å opprettholde vår tekniske ekspertise på norsk sokkel.

Vi modner frem letemål for de årlige konsesjonsrundene  (TFO), og har opparbeidet oss et sterkt teknisk grunnlag for fremtidige konsesjonsrunder.

Female laboratory worker holding test tubes.

Partneroperert leting

Vår Energi har arbeidsinteresser i mange av de viktigste funnene på norsk sokkel de siste årene. Disse er under pågående modning for potensiell utbygging.

Funnene er på ulike stadier i planleggingen. Flere av dem forventes å være i produksjon innen to til tre år.

Vår Energi følger opp mulighetene som finnes i slike lisenser, og at disse blir grundig evaluert av operatørene, våre samarbeidspartnere, gjennom konstruktiv dialog og supplerende teknisk arbeid som vi ser nødvendig for å fange opp fullt potensial.