Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Letevirksomhet

Letevirksomhet

Letevirksomheten i selskapet har som mål å erstatte ressurser og reserver, noe som danner grunnlaget for vår fremtidige vekst.

Vår Energi har mer enn 1 900 millioner fat oljeekvivalenter i reserver og ressurser på norsk sokkel. 

Vår Energi har arbeidsinteresser i mange av de viktigste funnene på norsk sokkel de siste årene. Disse er under pågående modning for potensiell utbygging. Funnene er på ulike stadier i planleggingen. Flere av dem forventes å være i produksjon innen to til tre år.

Les mer om egenoperert og partneroperert leting.

Full oversikt over Vår Energis portefølje.