Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling

Salg av råolje

Vår Energis råolje blir losset om bord i tankere fra feltene Goliat, Balder, Jotun, Åsgard, Norne, Heidrun og Snorre.

Råolje fra Ringhorne transporteres til Balder FPSO, mens råoljen fra Ekofiskfeltet blir transportert via Norpipe Oil AS til den landbaserte terminalen i Teeside og videre derfra til markedet med tankere. Råoljen fra Brage-feltet går via Sture-terminalen.

Handel av råolje skjer i samarbeid med Eni Trading & Shipping (ETS) i London.

Trykk her for crude oil assays

Salg av gass

NGL (natural gas liquids) er en vanlig betegnelse for etan, propan, butan, isobutan og nafta. Gassen blir hentet ut fra rik gass på gassraffineriet Kårstø i Norge, eller skilt ut fra oljestrømmen på onshore-terminalen Teeside i Storbritannia. Produktene blir transport videre til markedene med tankskip.

Vår Energi er ansvarlig for gassalg fra vår egen portefølje. Gasstransport krever daglig oppfølging og hovedkontoret vårt i Stavangerregionen er aktivt involvert i kjøp og salg av gasstransport, både på kort og lang sikt.

Gassco er operatør for infrastrukturen for gasstransport på norsk sokkel. Du kan lese mer på hjemmesidene: www.gassco.noForretningsutvikling

Sammen med våre aksjonærer, det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,9 prosent) og Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,4 prosent), har vi utviklet og sanksjonert en forretningsplan for Vår Energi.

Planen er å reutvikle og bygge ut over ti felt på norsk sokkel i løpet av de neste fem årene, noe som krever investeringer på 65 milliarder kroner. Dette vil støtte opp under posisjonen Vår Energi har som det største, uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel.

Vår Energis forretningsavdeling vil i samarbeid med selskapets aksjonærer fortsette å identifisere nye muligheter til vekst, i henhold til forretningsplanen.