Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling

Forretningsutvikling

Sammen med våre aksjonærer, det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,85 prosent) og Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,15 prosent), har vi utviklet og sanksjonert en forretningsplan for Vår Energi.

Vekststrategi

Planen er å videreutvikle ti prosjekter på norsk sokkel i løpet av de neste fire årene, noe som krever investeringer på 65 milliarder kroner. Planen styrker Vår Energis posisjon som ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel.

Nye muligheter

Vår Energi og selskapets aksjonærer fortsetter å identifisere nye muligheter til vekst, i henhold til forretningsplanen.


Salg av råolje

Vår Energis råolje blir losset om bord i tankere fra feltene Goliat, Balder, Åsgard, Norne, Heidrun og Snorre.

Råolje fra Ringhorne transporteres til Balder FPSO, mens råoljen fra Ekofiskfeltet blir transportert via Norpipe Oil AS til den landbaserte terminalen i Teeside og videre derfra til markedet med tankere. Råoljen fra Brage-feltet går via Sture-terminalen.

Handel av råolje skjer i samarbeid med Eni Trading & Shipping (ETS) i London.

Trykk her for crude oil assays

Salg av gass

NGL (natural gas liquids) er en vanlig betegnelse for etan, propan, butan, isobutan og nafta. Gassen blir hentet ut fra rik gass på gassraffineriet Kårstø i Norge, eller skilt ut fra oljestrømmen på onshore-terminalen Teeside i Storbritannia. Produktene blir transport videre til markedene med tankskip.

Vår Energi er ansvarlig for gassalg fra vår egen portefølje. Gasstransport krever daglig oppfølging og hovedkontoret vårt i Stavangerregionen er aktivt involvert i kjøp og salg av gasstransport, både på kort og lang sikt.

Gassco er operatør for infrastrukturen for gasstransport på norsk sokkel. Du kan lese mer på hjemmesidene: www.gassco.no