Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Vår Energi sin strategi og innsats for å utvikle avanserte og tekniske løsninger er et eksempel på at vi ønsker å redusere vår påvirkning på miljøet.

En kontinuerlig reduksjon i klimagassutslipp i alle våre aktiviteter er en del av vår lisens til å operere. For å nå våre klimamål vil vi intensivere vår innsats mot å utvikle og anvende nye lavutslippsløsninger. Vår Energi er med i flere nasjonale storskala-prosjekter med mål om å utvikle klimagassreduserende teknologier.

Vi støtter Low Emission Centre og Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er drevet av den uavhengige forskningsorganisasjonen SINTEF. Forskningen til NCCS er rettet mot å oppnå lagring av CO2 i Nordsjøen og bidrar til å oppå norske myndigheters ambisjon om å realisere en fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring innen 2022.

 

Mer om forskning og utvikling