Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Covid-19

Informasjon til deg som skal reise offshore til Vår Energi innretninger under Covid-19-pandemien

Vår Energi (VE) har som følge av den pågående Covid-19-pandemien innført flere selskapsspesifikke retningslinjer og tiltak for å minimere risiko for smitteutbrudd offshore.

Vær særdeles oppmerksom på retningslinjer og anbefalinger de siste 10 dager før utreise offshore. Vi oppfordrer til å være forsiktig og ikke utsette seg for unødvendig smitterisiko.

Dokumentet Offshore reiseinstruks under Covid-19 utbrud (rev 29.06.21) gjelder for alle som skal reise til VE sine innretninger, både VE ansatte og kontraktører. Dokumentet gir overordnede føringer for tiden før mobilisering samt under reise til og fra heliport.

Norsk olje og gass har en liste med restriksjoner som gjelder i forbindelse med utreise. Dersom du faller inn under noen av disse, skal du ikke reise offshore.

Vennligst legg merke til

  • For personell som kommer fra utlandet gjelder myndighetenes karanteneregler. Vår Energi kommer ikke til å kreve restriksjoner utover dette.
  • Alt personell som reiser til Vår Energi sine innretninger må fortsatt gjennomføre screening test, uavhengig av vaksinestatus eller tidligere COvid – 19 infeksjon. Dette kommer imidlertid snart til å endres og informasjon om dette vil bli publisert så snart alle detaljer er klare.

Covid-19 screening test før utreise til VE innretninger

Vår Energi har innført obligatorisk Covid-19 screening-test (PCR metode) av alle reisende til våre offshore-innretninger. Testen skal utføres nært opp til utreise, tidligst dagen før (24 timer før avreise) og senest 4 timer før avreise. Ved helikopterforsinkelser eller ved ombookinger vil testen være gyldig i 72 timer, og det vil normalt ikke være krav om å ta en ny test.

Testen må være negativ før en kan sjekke inn på heliport. Klikk her for ytterligere detaljer og booking-instruksjoner (rev 08.07.2021)

Personell som mobiliserer fra utlandet – testing for å redusere karantene

Vår Energi aksepterer karantene-reduserende Covid-19 testing (PCR metode) for utenlandsk personell som skal reise til VE innretninger. Testen må være negativ før innsjekk på heliport.

Vår Energi foretrekker at reisende til VE installasjoner utfører testen på VE testsenter på Sola eller Hammerfest. En negativ karantene-reduserende Covid-19-test utført her vil også gjelde som den pålagte screening testen.

Vi aksepterer også at karantene-reduserende tester utføres på andre steder enn på VE testsenter, men merk at disse ikke vil gjelde som den obligatoriske screening-testen som kreves før utreise til Vår Energi sine installasjoner.

Det vil være egne test-tider på ettermiddagen på VE sine testsentre for karantene-reduserende testing. Det betyr at personell som ankommer fra utlandet bør lande midt på dagen for å ha mulighet til å teste seg på tidligst mulig tidspunkt.

Testresultatet vil foreligge tidligst etter 2,5 timer. Offshorereisen kan derfor ikke bookes før dagen etter at den karantenereduserende testen er tatt. Den reisende er selv ansvarlig for å harmonisere ankomsttid, testtid og utreise.

Klikk her for ytterligere detaljer og booking-instruksjoner (rev 25.06.21)

Kurs og trening

Av smittevernhensyn begrenser vi kursvirksomheten vår til kun sikkerhets- og driftskritiske kurs, samt e-læringskurs og kurs gjennomført via Teams.

Selv om kurssentre gjennomfører kurs i henhold til offisielle smittevernregler, vil likevel kursdeltakerne bli definert som nærkontakter dersom en kursdeltaker viser seg å være smittet med Covid-19.

Derfor krever Vår Energi at det går 7 dager fra kurset er avsluttet til utreise kan finne sted.

Kursdeltaker som må reise for å komme til kurssted skal følge offshore reiseinstruks for reiser.

Lenker til instruksjoner og andre nyttige kilder

Offhore reise-instruks under Covid- 19 utbrudd:

Andre lenker: