Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Anskaffelser

Vi samarbeider tett med våre leverandører og samarbeidspartnere. Disse spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet.

Kompetansekravsmatrise for innleie av teknikere

Alt servicepersonell som reiser offshore på en av våre installasjoner forventes å kunne dokumentere følgende kompetanse:

 • Grunnleggende Sikkerhetskurs ihht. NOROG002
 • Godkjent helseattest for offshore
 • Vår Energi Safety Training (VEST) (Trainingportal)
 • Fallsikring NOROG113 (personell som har arbeid over 180cm skal ha denne kompetanse)

Alt servicepersonell som går fast 2-4 rotasjon på en av våre installasjoner forventes å i tillegg kunne dokumentere følgende kompetanse:

 • Brukerkurs Stillas (Trainingportal MTP-057)
 • Fallende gjenstander – Forebygging (Trainingportal DOM-001)

 

Magnet JQS

Vi inviterer kvalifiserte leverandører til å legge inn bud på levering av varer og/eller tjenester til oss.  For prekvalifisering bruker vi Magnet JQS og vi oppfordrer alle eksisterende og potensielle leverandører til å ha en oppdatert profil i dette systemet.

Magnet JQS

Ivalua

Vår Energi har implementert et nytt innkjøp og kontraktshåndteringssystem: Ivalua. Dette betyr at fra januar 2023:

 • Skal alle leverandører til Vår Energi registrere eller oppdatere sin selskapsprofil i Ivalua.
 • Skal alle strategiske anbudsprosesser kjøres i Ivalua og tilbud skal leveres gjennom Ivalua.
 • Ivalua tilbyr kommunikasjonskanaler som foretrekkes – både for generelle forespørsler og forespørsler knyttet til anbud og kontrakter.
 • Gjennom bruk av endringsforespørsler forventes det at leverandører kontinuerlig oppdaterer sin selskapsinformasjon. Dette er for å sikre at Vår Energi til enhver tid har riktig leverandør- og kontaktinformasjon.
 • Leverandører kan laste opp dokumenter til sin selskapsprofil (dvs.ISO sertifiseringer, samsvarserklæringsskjema, konfidensialitetsavtale osv.)
 • Oversikt over pågående anbud, som du som leverandør inviteres til, er tilgjengelig.
 • Kontrakter og tilhørende dokumenter vil bli lagret og tilgjengelig i Ivalua.

 

Vilkår for kjøpsordre

Vår Energi’s standard terms and conditions for Spot PO’s (rev jan 2023)

 

Etiske retningslinjer

Vår Energi sitt mål er å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger, og handle deretter. Vår største prioritet er våre ansatte og deres helse og sikkerhet. Vi forventer at alle relevante forretningspartnere overholder våre etiske retningslinjer. 

Vår Energi Code of Ethics

 

Samsvarserklæring

Alle virksomheter (leverandører og underleverandører) som utfører arbeid for Vår Energi, skal gjøre seg kjent med  og overholde Vår Energis krav om samsvar (compliance). I tillegg skal individuell konfidensialitetserklæring signeres dersom det kreves av Vår Energi.

 

Bærekraft

Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact.

For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, tilrettelegge for sikker drift og sørge for minst mulig effekt på miljøet.

Vår Energi bærekraft policy

 

Webinar om innsideinformasjon

Obligatorisk kurs for alle som jobber for eller på vegne av Vår Energi og som har eller kan komme til å få tilgang til sensitiv informasjon. Dette inkluderer (men begrenses ikke til) kontraktører som jobber ved våre lokasjoner. Klikk her for å se webinaret.

 

 

Instruksjoner for vareleveranser og kontaktdata

Ta kontakt med vår transportør vedrørende transport av varer som er bestilt EXW eller FCA til Vår Energi lokasjon:

 • Jas Worldwide Norway AS, e-post: no-varenergi@jas.com
 • Varer til Ringhorne og Balder adresseres til vår forsyningsbase Norsea Base Dusavik, Bygg 52 – Notberget 25, 4029 Stavanger.
 • Varer til Goliat adresseres til Norsea Polarbase, Havneveien 50, 9610 Rypefjord.

Hvert enkelt produktmateriell må merkes med Vår Energi materiellnummer fra selve ordren. Dersom dette ikke er inkludert, kan varene bli avvist og returnert for leverandørens regning.

Dette må følge med i leveransen:

 • Pakkliste med Vår Energi PO eller Call-off nummer
 • For farlig gods: Nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten og mottak på lager.
 • For Goliat, Polar Base; “Web delivery note”  fra Vår Energi, skal følge med på forsendelsen av varer.

Faktura fra annen transportleverandør som inkluderer frakt eller tollklarering blir ikke akseptert og returneres uten innbetaling.

Kvalitetskoder (gjelder varer til Ringhorne, Balder og boreopearsjoner)

 

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for materiell levert til Vår Energi skal sendes til drift@varenergi.no

 

Praktisk informasjon for offshore service

Praktisk informasjon for offshore service (rev Nov-22)

Personnel Registration Form