Vår Energi er olje og gass

Verdiskaping i Norge – energi til Europa

Vi er et av Norges største olje- og gasselskap og en stor leverandør av gass til Europa. I en tid der stabil tilgang til energi er kritisk viktig i europeisk sikkerhetspolitikk, har vi et spesielt ansvar – å bidra til energi til millioner av europeere. Samtidig har vi satt oss ambisiøse klimamål – med omfattende kutt i utslipp av klimagasser.

Utfordringene er store. Det er også våre ambisjoner. Og kanskje har det aldri vært viktigere og mer meningsfullt å jobbe med energiforsyning.

Vi har vært med fra starten; fra den gangen Norge trakk vinnerloddet og ble en stor petroleumsnasjon. Vi har en stolt historie, men ser framover.

For det første skal vi lete etter mer olje og gass. Fordi verden trenger det, og fordi det norske samfunnet er tjent med det.

For det andre skal vi bidra til en mer bærekraftig utvikling. Fordi de som kommer etter oss fortjener det.

Olje og gass bygger fremdeles landet vårt. Fortsatt skaper vi tusenvis av arbeidsplasser og milliarder av kroner i inntekter. Men, den som vil fortsette å finne og produsere olje og gass i framtiden, med noen av verdens laveste utslipp og kostnader – må beherske kunsten å ha to tanker i hodet samtidig.

Derfor har vi forpliktet oss til å levere en bedre framtid. Det betyr at vi jobber for

…en trygg og sikker energiforsyning med lavere klimautslipp per enhet

…en forsvarlig forvaltning av naturressursene våre

…en solid strøm av inntekter til eiere og det norske samfunn – basert på økt produksjon av energi til våre kunder i Europa de neste årene

 

Det får vi til gjennom utstrakt samarbeid med dyktige partnere og leverandører og dialog mellom bedrifter, fagforeninger og myndigheter.

Vi er 950 dyktige og engasjerte medarbeidere – både på plattformene på sokkelen, og bak kontorpultene i Hammerfest, Oslo og Stavanger. Alle har en viktig jobb. En jobb med mening.

To tanker i hodet samtidig.