Vår energi skaper arbeidsplasser

Vår Energi er et av de største olje- og gasselskapene i Norge. Vi skal bli enda større på norsk sokkel. Samtidig lover vi at klimagassutslippene fra driften vår skal være nær null i 2030.

Ved Rosenberg-verftet i Stavanger ligger produksjonsskipet Jotun inne for oppgradering. Det har produsert olje i Nordsjøen i mer enn tjue år. Å få mer ut av eksisterende felt er god forvaltning av våre felles ressurser og skaper store verdier. Vår Energi investerer derfor milliarder for å forlenge levetiden av feltet og i teknologi som reduserer CO2-utslippene. 70 prosent av kontraktene går til norske bedrifter. Bare på Rosenberg gir prosjektet arbeid til 4500 mennesker. Til sammen vil over 26 000 sysselsettes gjennom feltets levetid.

Ringvirkningene fra næringen vår betyr enormt mye for Norge. Ansvarlig drift og bidrag til omstilling: To tanker i hodet samtidig.

Vår energi skaper gode lokalmiljø

En gang var fabrikkpiper et tegn på velstand. Folk hadde trygge jobber, byen og bygda mye å by på. I dag ser vi ofte ikke hvor verdiene skapes. Fra kaikanten i Hammerfest er det for eksempel 85 km til Goliat-feltet ute i havet.

Goliat bidrar til verdiskaping til fordel for fellesskapet, oss og våre eiere. Det er en forutsetning for industriell utvikling, arbeidsplasser og kompetansebygging. Vår Energi støtter i tillegg blant annet kulturtilbud og festivaler. Når det regner på Vår Energi og Norge, drypper det store velferdsdråper på kystsamfunnene vi opererer fra.

Og hvis noen er i tvil: Vi har tatt klimautfordringene inn over oss. Innen 2030 skal klimagassutslippene våre være nær null. På veien dit skal Vår Energi fortsette å produsere velstand. Ansvarlig drift og et godt land å bo i: To tanker i hodet samtidig.