To tanker i hodet samtidig

Vår Energi er et av de største olje- og gasselskapene i Norge. Stolt representant for industrien som har vært en avgjørende bygger av den fantastiske norske velferdsstaten. Heldigvis blir menneskene stadig klokere. Og ny innsikt krever nye handlinger. Olje- og gassproduksjon bidrar til CO2-utslipp – derfor tar Vår Energi ansvar. Vi skal halvere CO2-utslippene innen 2030. I 2050 skal vi utvinne olje og gass så godt som utslippsfritt. Skal trærne fortsette å vokse inn i himmelen, må de bli grønnere.

Verden vil fremdeles trenge olje og gass i mange tiår. Samtidig behøver landet vårt inntektene og arbeidsplassene næringen gir. Vår Energi er et av de ressurssterke selskapene som kan drive fram omstillingen og skape nye, bærekraftige arbeidsplasser Norge rundt. Men verken vi eller vår industri får det til alene. For å videreutvikle næringen trengs stabile rammevilkår og kloke politiske valg som ivaretar helheten; klima, velferd og arbeidsplasser. Vår Energi vil. De folkevalgte kan tilrettelegge for at vi får det til.