To tanker i hodet samtidig

Energiproduksjon er nødvendig for å møte etterspørselen fra stadig flere mennesker på kloden. Utbygging av fornybar energi er helt avgjørende, men dekker foreløpig kun en liten del av behovet. Vi vil trenge olje og gass i lang tid framover – noe Norge leverer med lavere utslipp enn de fleste andre land i verden.

Vår Energi er et av de største olje- og gasselskapene i Norge. Våre ansatte er kloke og kompetente mennesker som er opptatt av klima. Vi investerer i prosjekter og teknologi som gir økt fornybar energiproduksjon, framtidig fangst og lagring av CO2 og lavere utslipp av klimagasser. Vi vil bidra til både å videreutvikle Norges viktigste næring og ta vare på miljøet. To tanker i hodet samtidig.