Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Våre aksjonærer

Våre aksjonærer

Vår Energi eies i felleskap med det integrerte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision (30,4 prosent).

Eni er et av de største olje- og gasselskapene med over 30 000 ansatte i nesten 70 land verden over. Eni leter, bygger ut felt og produserer olje og gass, i tillegg til forsyning, handel og frakt av naturgass, flytende naturgass (LNG), elektrisitet og drivstoff. Ved raffinerier og anlegg raffinerer og produserer Eni råolje og andre oljebaserte produkter som drivstoff, smøremidler og kjemiske produkter, som videre leveres til grossister, eller via forhandlingsnettverk eller distributører.

Enis strategier, prosesser for tildeling av ressurser og gjennomføring av den daglige driften underbygger leveransen av bærekraftige verdier til alle våre aksjonærer, med respekt for landene selskapet opererer i og for menneskene som jobber for og med Eni.

HitecVision er Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor olje og gass, og investerer sin kapital og bransjekompetanse i alle deler av oljeindustrien. HitecVision er rådgiver for fem fond med en samlet forvaltningskapital på over 5,5 milliarder US dollar, tilsvarende ca. 45 milliarder norske kroner. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontorer i Oslo og London.