Om oss
Om oss Våre folk Vår historie Ledelse Eiere
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø Sosiale forhold Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Våre eiere

Våre eiere

Vår Energi eies i felleskap med det italia-baserte integrerte energiselskapet Eni International B.V. (69,85 prosent) og det Norge-baserte investeringsselskapet HitecVision gjennom Point Resources Holding AS (30,15 prosent).

Eni er et av de største olje- og gasselskapene med over 30 000 ansatte i nesten 70 land verden over. Eni leter, bygger ut felt og produserer olje og gass, i tillegg til forsyning, handel og frakt av naturgass, flytende naturgass (LNG), elektrisitet og drivstoff.

Ved raffinerier og anlegg raffinerer og produserer Eni råolje og andre oljebaserte produkter som drivstoff, smøremidler og kjemiske produkter, som videre leveres til grossister, eller via forhandlingsnettverk eller distributører.

Enis strategier, prosesser for tildeling av ressurser og gjennomføring av den daglige driften underbygger leveransen av bærekraftige verdier til alle våre aksjonærer, med respekt for landene selskapet opererer i og for menneskene som jobber for og med Eni.

HitecVision er en ledende investor i energisektoren i Nordsjø-regionen, og tilbyr finansieringsløsninger for selskaper og prosjekter innen naturgass og oljeproduksjon, midtstrøm og infrastruktur. HitecVision forvalter seks aktive private equity-fond med en samlet kapitalbase på USD 6,7 milliarder, og har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontorer i Oslo og London.