Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Vår historie

Vår historie

Vår Energi er et nytt ledende lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel, og et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS.

Navnet Vår Energi symboliserer vekst og en ny begynnelse. Det er om våren det spirer og gror. Navnet antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser – og skaper verdier for aksjonærer, interessenter og det norske samfunnet.

Med egenoperert olje- og gassproduksjon på tvers av hele sokkelen, har vi en beste praksis-organisasjon med over 50 års erfaring på norsk sokkel, bygget på selskapenes historie tilbake til 1960-tallet.

Den aller første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel i 1965, PL 001, er for tiden under reutvikling. PL 001, eller Balder, var det første oljefunnet offshore i Norge. Ikke-kommersielt på funntidspunktet i 1967, men med teknologisk fremgang ble utbygging og produksjonsstart mulig i 1999. Planen er å forlenge levetiden til Balder- og Ringhorne-feltene frem mot 2045 – noe som gir PL 001 en levetid på 80 år. Dette reflekterer aksjonærenes og industriens langsiktige forretningsperspektiv på norsk sokkel.

Vår dedikerte satsing på økt oljeutvinning på norsk sokkel demonstreres også gjennom Norsk Agips (senere Eni Norge) deltakelse i oppdagelsen av Ekofisk i 1969. Rettighetshaverne har revitalisert feltet og muliggjort produksjon av olje og gass inn i de neste tiårene.Året 2016 markerer enda en viktig milepæl i selskapets historie, da Goliat var det første feltet som ble satt i produksjon i Barentshavet.

I Vår Energi har vi sterk tro på fremtidige muligheter for olje- og gassproduksjon offshore i Norge, balansert med et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi investerer i forsknings- og utviklingsprosjekter med mål om å introdusere nye lavkarbon-teknologier i våre pågående og fremtidige aktiviteter – som er å finne, utvikle og produsere ressurser. Hovedmålet er å øke vår tilstedeværelse på norsk sokkel, på en sikker og forsvarlig måte.


Vår Energi Timeline 1965 Norsk Agip established Norsk Agip etableres 1969 Ekofisk oil discovery Oljefunn på Ekofisk 1977 Norsk Agip approved as operator Norsk Agip godkjennes som operatør 2000 Goliat discovery Funn på Goliat 2003 Acquisition of Fortum Petroleum Oppkjøp av Fortum Petroleum 2003 Norsk Agip and Fortum Petroleum renamed Eni Norge Norsk Agip og Fortum Petroleum bytter navn til Eni Norge 1965 Esso Exoploration awarded PL 001 (Balder license) Esso Exoploration tildeles PL 001 (Balder-lisensen) 1999 Balder and Jotun fields production start-up Oppstart av produksjon på Balder- og Jotun-feltene 2003 Ringhorne field production start-up Oppstart av produksjon på Ringhorne-feltet 2013-2016 3rd Balder drilling campaign successfully completed Den tredje borekampanjen på Balder vellykket gjennomført 2010 Established by HitecVision Core Energy etableres av HitecVision 2011 Acquisition of Brage, Hyme and Snorre fields Oppkjøp av Brage-, Hyme- og Snorre-feltene 2013 Acquisition of Bøyla field Bauge discovery Oppkjøp av Bøyla-feltet Funn på Bauge 1996 Established Rocksource etableres 2014 Fenja discovery Funn på Fenja 2015 Public takeover and renamed by HitecVision Overtakelse og navnebytte 2012 Established by HitecVision Etablert av HitecVision 2013 Acquisition of Bridge Energy Oppkjøp av Bridge Energy 2014 Fenja discovery Funn på Fenja 2016 2016 Three-way merger completed Point Resources established Fusjon av tre selskaper gjennomført Point Resources etableres 2016 Brasse discovery Funn på Brasse 2017 Acquisition of ExxonMobil's operated NCS portfolio Oppkjøp av ExxonMobils operatør-portefølje på norsk sokkel 2018 Vår Energi established Vår Energi etableres
Vår Energi Timeline 1965 1965 2012 2010 1996 2018