Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Vår historie

Vår historie

Vi er rigget for å skape verdier og videre vekst.

Navnet Vår Energi symboliserer vekst og en ny begynnelse. Det er om våren det spirer og gror.

Navnet antyder også at selskapets medarbeidere og samarbeidspartnere jobber sammen som et lag for å produsere våre ressurser – og skaper verdier for våre eiere, interessenter og det norske samfunnet.

Vår Energi er et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources AS i 2018, og representerer en ny generasjon lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel.

Lang erfaring

Med egenoperert olje- og gassproduksjon på tvers av hele sokkelen, har vi en beste-praksis-organisasjon med over 50-års erfaring på norsk sokkel.

Vi er operatør for den første lisensen som ble tildelt på norsk sokkel (PL 001 i 1965) – en lisens i område som for tiden under videreutvikling.

Balder-feltet i PL 001, var det første oljefunnet offshore i Norge. Det var ikke-kommersielt på funntidspunktet i 1967, men med teknologisk fremgang ble utbygging og produksjonsstart mulig i 1999. Feltet produserer den dag i dag.

Vår Energi er også partner i Ekofisk-funnet (1969) gjennom Norsk Agips (senere Eni Norge). Ekofisk-feltet markerte sitt 50-års jubileum i 2019. 

Veien videre

Vi fortsetter å utvikle selskapets posisjon på sokkelen, og bruker vår solide felt-portefølje til langsiktig verdiskaping gjennom kost- og CO2-effektiv produksjon av olje og gass.

Planene fremover består blant annet av levetidsforlengelse av Balder- og Ringhorne-feltene frem mot 2045 (noe som gir PL 001 en levetid på 80 år), og feltutbygginger som Johan Castberg-feltet – ett eksempel på satsingen vår i Barentshavet.  

Prosjektene er gode eksempler på både eiernes og industriens langsiktige satsing på norsk sokkel.


Året 2016 markerer enda en viktig milepæl i selskapets historie, da Goliat var det første feltet som ble satt i produksjon i Barentshavet.

I Vår Energi har vi sterk tro på fremtidige muligheter for olje- og gassproduksjon offshore i Norge, balansert med et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø.

Goliat platform in sunset. Vessel beside the platform. Photo.