Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Tor B. Tangvald

Tor B. Tangvald har 34 års erfaring fra olje- og gassindustrien – fra oljeservice til lete- og produksjonsselskaper. Gjennom karrieren har han tilegnet seg bred erfaring med flytende produksjonsenheter. Tangvald var ansvarlig for leveringen av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) på Pierce-feltet i Storbritannia, og etableringen av en operativ organisasjon i Aberdeen. I 2002 begynte han i Norsk Agip for å jobbe med utviklingen av Goliat. Siden har han besatt ulike nøkkelstillinger i Eni Norge, deriblant Chairman of the Goliat Management Committee, Technical and License Manager og Deputy Managing Director.

Hans nåværende rolle i Vår Energi er å lede utviklingsprosjekter og partneropererte eiendeler, samtidig som han fyller rollen som Deputy CEO i selskapet. Tangvald har en mastergrad i marin teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.