Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Tor B. Tangvald

Tor B. Tangvald har 38 års erfaring fra olje- og gassindustrien – fra oljeservice til lete- og produksjonsselskaper. Gjennom karrieren har han tilegnet seg bred erfaring med flytende produksjonsenheter. Tangvald var ansvarlig for leveringen av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) på Pierce-feltet i Storbritannia, og etableringen av en operativ organisasjon i Aberdeen. I 2002 begynte han i Norsk Agip for å jobbe med utviklingen av Goliat. Siden har han besatt ulike nøkkelstillinger i Eni Norge, deriblant Chairman of the Goliat Management Committee, Technical and License Manager og Deputy Managing Director.

Tangvald har en mastergrad i marin teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.