Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Tor B. Tangvald

Tor B. Tangvald har 34 års erfaring fra olje- og gassindustrien – fra oljeservice til lete- og produksjonsselskaper. Gjennom karrieren har han tilegnet seg bred erfaring med flytende produksjonsenheter. Tangvald var ansvarlig for leveringen av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) på Pierce-feltet i Storbritannia, og etableringen av en operativ organisasjon i Aberdeen. I 2002 begynte han i Norsk Agip for å jobbe med utviklingen av Goliat. Siden har han besatt ulike nøkkelstillinger i Eni Norge, deriblant Chairman of the Goliat Management Committee, Technical and License Manager og Deputy Managing Director.

Tangvald har en mastergrad i marin teknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.