Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Kontroll og forbedring

Kontroll og forbedring

Internrevisjon

Internrevisjon er selskapets interne, uavhengige kontrollorgan med ansvar for å overvåke at virksomheten til enhver tid er underlagt betryggende styring og kontroll. Internrevisjonens viktigste oppgaver er å:

 • utarbeide risikobaserte årlige revisjonsplaner
 • planlegge, gjennomføre og kommunisere revisjoner
 • yte konsulenttjenester i forbindelse med ledelse og kontroll
 • gjennomføre ulykkes- og mislighetsgranskinger
 • utarbeide halvårsrapporter for ledelsen og styrets revisjonsutvalg
 • undersøke overholdelse av Vår Energis etiske retningslinjer og korrupsjonslovgivning
 • utføre revisjon for å forebygge og oppdage bedrageri og andre avvik i sin alminnelighet

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er en integrert del av Vår Energis forretningsaktiviteter. Derfor er en funksjon for forbedring også representert i vår konsernledelse. Funksjonens viktigste fokusområder er:

 • Integrere organisasjonen til et lag og bygge ny kultur
 • Integrere forretningsplan med risiko, etterlevelse og ytelse
 • Forbedre prioriteringer og beslutningstaking
 • Identifisere og måle synergier etter fusjon
 • Fornye og forbedre måten vi jobber på, inkludert digitalisering