Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Kontroll og forbedring

Kontroll og forbedring

Vår Energi har etablert et styringssystem for å ta vare på våre medarbeidere og for å utføre våre aktiviteter i tråd med gjeldene lover og forskrifter.

Intern revisjon spiller en sentral rolle i Vår Energis forretningsaktiviteter, og funksjonen er representert i konsernledelsen. De viktigste oppgavene til vårt interne utvalg for revisjon er blant annet:

  • Gjennomgå, overvåke og rådgi om internrevisjon, årlig revisjonsplan og resultater
  • Gjennomgå og overvåke uavhengige revisorers kvalifikasjoner, uavhengighet og ytelse
  • Gjennomgå årsregnskap og undersøke periodiske rapporter
  • Overvåke overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, adferd og styringssystem

Kontinuerlig forbedring er en integrert del av Vår Energis forretningsaktiviteter. Derfor er en funksjon for forbedring også representert i vår konsernledelse. Funksjonens viktigste fokusområder er:

  • Integrere organisasjonen til et lag og bygge ny kultur
  • Integrere forretningsplan med risiko, etterlevelse og ytelse
  • Forbedre prioriteringer og beslutningstaking
  • Identifisere og måle synergier etter fusjon
  • Fornye og forbedre måten vi jobber på, inkludert digitalisering