Om oss
Om oss Våre folk Vår historie Ledelse Eiere
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø Sosiale forhold Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Kontroll og forbedring

Kontroll og forbedring

Kontroll og forbedring

Internrevisjon er selskapets interne, uavhengige kontrollorgan med ansvar for å overvåke at virksomheten til enhver tid er underlagt betryggende styring og kontroll. Internrevisjonens viktigste oppgaver er å:

 • utarbeide risikobaserte årlige revisjonsplaner
 • planlegge, gjennomføre og kommunisere revisjoner
 • yte konsulenttjenester i forbindelse med ledelse og kontroll
 • gjennomføre ulykkes- og mislighetsgranskinger
 • utarbeide halvårsrapporter for ledelsen og styrets revisjonsutvalg
 • undersøke overholdelse av Vår Energis etiske retningslinjer og korrupsjonslovgivning
 • utføre revisjon for å forebygge og oppdage bedrageri og andre avvik i sin alminnelighet

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er en integrert del av Vår Energis forretningsaktiviteter. Derfor er en funksjon for forbedring også representert i vår konsernledelse. Funksjonens viktigste fokusområder er:

 • Integrere organisasjonen til et lag og bygge ny kultur
 • Integrere forretningsplan med risiko, etterlevelse og ytelse
 • Forbedre prioriteringer og beslutningstaking
 • Identifisere og måle synergier etter fusjon
 • Fornye og forbedre måten vi jobber på, inkludert digitalisering