Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Etiske retningslinjer og varsling

Etiske retningslinjer

Overholdelse av lover, forskrifter og interne retningslinjer sammen med etisk integritet og rettferdighet er en konstant forpliktelse, og en plikt for alle som er involvert i Vår Energi, noe som skal reflekteres i vår organisasjons forretningsstandard.

Vår Energis virksomhet og aktiviteter skal gjennomføres på en åpen, ærlig og rettferdig måte, i god tro og i full overenstemmelse med konkurranseregler.

Derfor har vi implementert etiske retningslinjer for Vår Energi. Alle som jobber for og med Vår Energi gjøres oppmerksomme på retningslinjene.

Vår Energis etiske retningslinjer.

Mer informasjon finnes også i våre styrende dokumenter for anti-korrupsjon.

Gjør det rette – Vår Energis tjeneste for varsling

Selskapets langsiktige suksess bygger på å gjøre forretninger på en rettferdig og etisk måte, som beskrevet i selskapets etiske retningslinjer over.

Vår Energis personell og eksterne parter som samhandler med oss spiller en viktig rolle ved å varsle om eventuelle mistanker eller potensielle brudd på lov eller selskapspolitikk. Eksempler på slike brudd er:

  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • trakassering og diskriminering
  • forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • manglende oppfyllelse av krav til personvern og informasjonssikkerhet
  • maktmisbruk
  • arbeidsmiljø som ikke oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven
  • forhold som utgjør en fare for klima og miljø

Vi oppfordrer vi deg å varsle via vår Kommunikasjonskanal, som tilbys av en tredjepart, WhistleB*.

Tjenesten er satt opp for å sikre konfidensialitet og for å beskytte rettighetene til de involverte partene. Vi oppfordrer deg til å være åpen om din identitet, men du kan velge å være anonym, der loven tillater det.

Kommunikasjonskanalen kan brukes på alle enheter, inkludert smarttelefoner. Klikk her for å gå til Vår Energi sin varslingsside.

Du trenger ikke bevis på din mistanke, men alle meldinger må gjøres i god tro. Vår Energi vil ikke gjennomføre sanksjoner mot noen som rapporterer på en ansvarlig måte.

*«WhistleB sikrer anonymiteten til varsleren. Tjenesten er skilt fra organisasjonens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data som kan identifisere en person som sender en melding. Meldinger er kryptert og kan kun dekrypteres av utpekte personer. WhistleB kan ikke dekryptere og lese meldinger». Kilde: WhistleB