Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Ringvirkninger

Ringvirkninger

Vår Energi tilrettelegger for muligheter i områdene vi gjennomfører våre forretningsaktiviteter. Vi tilbyr arbeidsmuligheter og ringvirkninger for industrien. Vi ønsker å bidra til lokale ringvirkninger særlig i Finnmark, med hensyn til daglig drift av Goliat-feltet nordvest for Hammerfest.

Utbyggingen av Goliat-feltet har ført til store ringvirkninger i de nordligste områdene i Norge. Forskning viser at det i utviklingsfasen alene ble levert varer og tjenester til en verdi av 1,3 milliarder kroner fra regionale leverandører, og at det har blitt opprettet 460 jobber. Det er også dokumentert ytterligere positive utviklinger innen områder som utdanning, forskning og utvikling, kultur og turisme. Vi forventer å opprettholde betydelige ringvirkninger på grunn av fremtidig drift og vedlikehold av Goliat.

Les mer om ringvirkninger i nord:

NORCE-rapport 2019, Sluttrapport fra forskningsprosjektet om regionale ringvirkninger fra utbyggings- og driftsfase av Goliat

NORUT-rapport 2016 dokumenterer regionale effekter av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i Nord-Norge

Levert-rapport 2017 fra Kunnskapsparken Bodø er en statusrapport for petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge