Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Beredskap og oljevern

Beredskap og oljevern

Til tross for at produksjonen av olje og gass på Vår Energis egenopererte felt foregår i lavtrykksområder med lav risiko for ukontrollert utslipp, har vi etablert uavhengige barrierer for overvåkning og isolering for å forhindre utslipp. Det er gjennomført en rekke tiltak for raskt å kunne identifisere et oljeutslipp.

Robust beredskap

Ved et eventuelt oljeutslipp er målet vårt å gjennomføre arbeid på en trygg og forsvarlig måte. Høyt kvalifiserte beredskapsorganisasjoner på land og offshore vil sikre effektiv støtte og oppfølging av potensielle fremtidige hendelser. I tillegg til de interne beredskapsgruppene med dedikert ansvar for oljevern, er Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) en nøkkelpartner. NOFO fungerer som en koordinerende organisasjon for oljevern på norsk sokkel.

Beredskapsprinsipper

Vår Energis beredskap for oljevern er basert følgende prinsipper:

  • Risikoreduserende tiltak offshore
  • Barrierer til sjøs
  • Oppsamling ved kysten
  • Oppsamling på land

Støtte fra fiskeflåten

Noen av de mest moderne systemene for oljevern på norsk sokkel er etablert i Barentshavet. Nye konsepter er innført som et resultat av Goliat-feltet.

I samarbeid med den lokale fiskeflåten er det satt opp et nytt system for å beskytte mot oljeutslipp nær kysten. Den lokale fiskeflåten danner et nytt barrieresystem for oljevern i Vest-Finnmark.

Fartøyene har blitt modifisert og tilpasset for å bære utstyr som er utviklet for dette formålet, og besetningen gjennomgår omfattende opplæring og trening på regelmessig basis.


Spesialressurs

Videre er det etablert et nytt landbasert sikkerhetssystem for Goliat. Innsatsgruppen Strand Akutt (IGSA) består av 40 personer som er rekruttert fra Finnmark, opplært for å bekjempe og samle opp olje fra kystlinjen med utstyr spesielt designet til dette formålet.

På daglig basis har offshorepersonalet systematisk fokus på risikoreduserende tiltak for å forhindre oljeutslipp:

  • Kontinuerlig trykkbasert overvåkning av rørledninger og stigerør på opererte felt
  • Uavhengige systemer for gjenkjenning av lekkasjer på havbunnsrammer
  • Testing før hver losseoperasjon for å redusere risiko for lekkasje på opererte felt
  • Losseoperasjoner overvåkes ved bruk av infrarøde kameraer og gjenkjenningsradarer for olje på FPSO, oljetankeren og standby-fartøyet på Goliat-feltet
  • Periodisk nedlastning av satellittbilder utføres for å overvåke overflaten på hele Goliat-feltet