Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Klima og miljø

Klima og miljø

Vi er opptatt av å minimere effekten på klima og miljø. Reduserte utslipp til miljøet og optimalisert forbruk av kjemikalier står sentralt i våre operasjonelle aktiviteter.

På våre felt i Nordsjøen og Barentshavet er målet å ta industrilederskap ved kontinuerlig forbedring og implementering av løsninger som reduserer klimagassutslipp. Vi investerer ressurser i vår innsats for ytterligere å redusere selskapets karbonavtrykk.

Introduksjon av nye lavutslippsteknologier står sentralt i vår virksomhet og våre forretningsaktiviteter. Vårt fokus på dette er illustrert i vår portefølje over Forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Mer informasjon er tilgjengelig i seksjonene for FoU og Bærekraft.

Vårt styringssystem for miljø er i tråd med den internasjonale standarden (ISO 14001).