Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

NCCS

Norwegian CCS Research Center (NCCS)

Vår Energi støtter Norsk senter for karbonfangst og -lagring (NCCS), som drives av den uavhengige forskningsorganisasjonen SINTEF.

Det internasjonale energibyråets (IEA) 1,5-graders scenario påpeker at investeringer er nødvendige for å kvalifisere mulig fangst og lagring samt validere teknologier. Energi- og klimamålene kan ikke møtes uten karbonfangst og -lagring, samtidig som man sikrer forsyning av energi. Den norske regjeringen tar sikte på å realisere fullskala karbonfangst og -lagring innen 2022.

NCCS vil muliggjøre rask opplæring av karbonfangst og -lagring gjennom industridrevet vitenskapsbasert innovasjon, og prosjektet adresserer de store barrierene som er identifisert innen industrielle pilotprosjekter. Målet er som følger:

  • NCCS vil gjennom forskning sikre at Norge forblir ledende innen CCS
  • NCCS sine forskningsaktiviteter støtter muliggjøring av CO2-lagring i Nordsjøen
  • NCCS vil bidra til regjeringens ambisjon om en fullskala CCS-kjede innen 2022
  • NCCS vil utnytte potensialet i ECCSEL-infrastrukturen

Kilde: SINTEF