Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer og varsling Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Vår Energi har som mål å utvide vårt eierskap og øke aktivitetsnivået på norsk sokkel på en lønnsom og bærekraftig måte. Vår portefølje for forskning- og utvikling (FoU) er avgjørende for å nå dette målet. Hvert år investerer vi over 100 millioner kroner i FoU-prosjekter på norsk sokkel. Vår Energi finansierer og støtter i alt 44 FoU-prosjekter.

De fem følgende forretningsområdene har høyest prioritet i FoU-prosjektutvalget.


Vellykket leting

Definisjon og utfordringer: Redusere kostnader og tidsbruk ved leting, utbygging og forbedring av alle viktige teknologier som kreves for å vurdere og utnytte potensialet både i modne bassenger og i nye områder.

 • Forbedre evnen til å undersøke undergrunnen,og til å estimere mengden og kvaliteten på væskene som finnes i reservoarene
 • Integrere flere fysiske målinger for å redusere leterisiko og forbedre utbyggingsbeslutninger ved å gi ytterligere informasjon for å bygge en mer nøyaktig geo-modell

Sikkerhet og miljøvern

Definisjon og utfordringer: Sørge for at sikkerheten opprettholdes i industrielle prosesser, med stor vekt på miljøvern og forebygging av farer.

 • Redusere forurensningspotensialet av aktiviteter i produktenes livssyklus
 • Forhindre sikkerhetsrisiko ved anleggene


Økt operasjonell kvalitet

Definisjon og utfordringer: Redusere kostnader og tidsbruk for utbyggings- og operasjonsaktiviteter maksimalt og bærekraftig, samtidig med minimal belastning for miljøet, i tillegg til garantert maksimal sikkerhet for medarbeidere og kontraktører.

 • Forbedre borekapasiteten gjennom et større antall lengre, dypere og rimeligere brønner
 • Redusere CAPEX og OPEX i operasjonene, inkludert produksjon, transport og konvertering
 • Utvikle ny teknologi for å operere under ekstreme miljøforhold
 • Benytte innovative materialer gjennom hele driftssyklusen, for å øke effektivitet og sikkerhet
 • Øke energieffektiviteten i produksjonsprosessene

Maksimal utvinning

Definisjon og utfordringer: Utvikle effektive og konkurransedyktige teknologier for å øke produksjonen av reservoarer og utvinning, og minimere miljøpåvirkningen i vår virksomhet.

 • Utføre raske og pålitelige karakteriseringer av reservoarene ved loggføring under boringen, for optimal brønnplassering og reservoar-modellering i sanntid
 • Simulere utvinningsprosesser på ulike skalaer i utfordrende reservoarer og/eller med komplisert fysikk
 • Utvikle nye simulatorer for nøyaktig væske- og geo-mekanisk evolusjon og reservoarstyring
 • Utnytte innovative materialer gjennom hele driftssyklusen for å øke effektivitet og sikkerhet
 • Redusere kostnadene per oljefat produsert trinnvis gjennom avanserte utvinningsmetoder (EOR-metoder)

Fornybar energi

Definisjon og utfordringer: Utvikle effektive og konkurransedyktige teknologier for å produsere energi fra fornybare ressurser, integrert i dagens energisystem med minimal endring i infrastruktur.

 • Utvikle kostnadseffektive teknologier for å produsere energi fra fornybare kilder på en integrert måte med andre hydrokarbon-energikilder

Prosjekter

 • Maximize recovery

  • 4D Seismic History Matching

   Develop a robust methodology for history matching reservoir simulation models and geomodels to 4D seismic and production data.

   Secondary objectives are to extract as much information as possible on reservoir behavior from repeated seismic data in order to improve model calibration, uncertainty characterisation and work flow.

  • DIGIRES

   Develop computationally efficient ensemble-based methods for probabilistic decision making in high-dimensional and nonlinear dynamical systems. The main objective is: to improve decision making and uncertainty analysis for well planning and field development by using a generic decision-driven ensemble-based approach.

  • Geosteering for Improved Oil Recovery

   Develop new geosteering methodology for support of decisions for optimal well placement while drilling, based on the most recent downhole measurements and geological interpretations.

  • Goliat EOR - Core Simulations

   Establish a numerical model using IORCoreSim software to explain and validate the mechanisms and flow processes observed during laboratory results.

  • Goliat EOR project- Core Flooding Test

   Laboratories tests to establish the effectiveness of the low salinity water (LSW) injection.

   Activities:
   - Salinity screening for damage and clay swelling assessment,
   - Verification and optimization if ion water composition with reduced salinity for both formations (Kobbe and Realgrumen).
   - Investigation by advanced core flooding experiments

  • National IOR Centre of Norway

   The goal of the National Centre for Improved Oil Recovery (iOR) is to perform R&D that will develop new knowledge, competence and contribute to the implementation of environmentally friendly technologies for maximizing oil recovery through improved volumetric sweep of mobile oil, and mobilization and displacement of immobile oil.

  • ResX

   Develop workflow to incorporate 4D Seismic History Matching.

 • Operational excellence

  • Clean Sea EVO1 - (phase 2)

   Develop a prototype of a AUV Docking Station in adition to two prototype interchangeable payload modules and execution of Clean Sea EVO1 Demonstration Tests.

  • Demonstration of Automated Drilling control Process

   Demonstrate an automated drilling control process involving open interfaces, a robotic drillfloor system and Drilltronics capable of operating and handling changing downhole conditions

  • Demonstration of Drilling Data Hub

   Demonstrate a full version of the Drilling Data Hub using the virtual environment OpenLab Drilling at IRIS. Part of this will be the integration of data, taking into account Drilling Control Systems Measurements, Downhole measurements, mud logging, mud properties and wired pipe along string measurements

  • ETH study

   The purpose of this research study is to assess the technology readiness of complete subsea architecture to power up an Electrical Trace Heating (ETH) cable and a multi-phase boosting pump(s) applicable for long tiebacks in a range of 50 and up to 100km.

  • FlexShare - Flexible Performance / Incident Database (Phase2)

   FlexShare - Develop database for flexible risers on NCS. Preformance and incident.

  • Leakage risk assessment for plugged and abandoned oil & gas wells

   Develop a method of calculating P&A leakage risk over the long term is required in order to accurately assess the potential for leakage flow rates from the well and quantify the cost/benefit ratio of the P&A solution

  • LEDA LIFT II (LedaFlow Improved Flow Technologies )

   LEDA LIFT II is a continuation of the effort to validate LedaFlow with focus on 3D, thermal modelling and slug handling.

  • Low Shear Polymer Flow Control Device (TRL6)

   Develop a flow control device which can manage high capacity polymer flow 20-150m3/hr at 40 -50 bar with a minimun 50% polymer mechanical degradation. Field test and qualification of a Low Shear Polymer Flow Control Valve (from TRL4 to TRL 6- Technology in Operation).

  • MultiFlow

   The purpose is produce new, relevant and easily accessible reference data for multiphase pipe flows. The data will be used to validate the main multiphase computation codes used in Eni Norge, OLGA and LEDA

  • Offshore Pilot project of Drill Floor Robot

   The purpose of this JIP is to install the world’s first drill floor robot on a semi-submersible rig and test it in a real working offshore environment - NCS.

  • Rig spray

   Predicting sea spray on Arctic offshore structures. Development of knowledge, models and a tool to estimate marine icing loads required for design.

  • SUM (Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production)

   Scale up and unceratinty modelling in multiphase production using new data and data coming from Multiflow project.

  • Qualification of Subsea Variable Speed Drive (VSD) and Switchgear

   Qualification of large eletrical equipent to be located subsea . Subsea power distribution systems will play a major role in the future of subsea field development projects. The system is an enabling technology for subsea processing with multiple seabed power consumers. The system is ideally suited to support enhanced recovery in subsea brownfield projects and tie-back fields, benefitting from single- or multiphase boosting to increase oil recovery.

 • Renewable energies

  • WIN WIN - Wind-Powered Water Injection - Phase 2

   Development of wind turbines for running stand alone water injection plants where power is not available.

 • Safety and environmental protection

  • BARCUT (Barents Sea drill cuttings research initiative)

   Project will identify the environmental impact of drill cuttings released to sea at source and to address relevant societal concerns.

  • Barrier Management in operation Phase 2

   Develop methods and pratices for monitoring and verification of operational and organizational barriers in operation.
   Develop guidance for application of information on barrier status for decision-making in operation.

  • BaSMIN (Barents Sea Metocean and Ice Netwok)

   Metocean and ice measurement programme (3-year ) in the Barents Sea, with the deployment 5 buoys and 5 ice and current mooring rigs

  • CIRFA

   The overall ambition of CIRFA is that the centre will become a knowledge hub for research and development on Arctic surveillance technologies, with leading expertise in disciplines such as remote sensing, signal processing, radar technology, RPAS technology, data assimilation and numerical modelling. CIRFA builds on broad competence in remote sensing, and takes advantage of the considerable infrastructure, that has been built up in Tromsø over the recent decades.

  • DREAM MER (phase 2)

   Develop next generation environmental risk assessment for produced water discharges.

  • EPIAF (Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier)

   The EPIAF project aims at increasing authorities, developers and contractors’ knowledge related to necessary local requirements and regional dynamic ripple effects from petroleum activity and management in a new province, perspectives important for future exploitation and development activities in the Barents region.

  • FateIce

   The aim is to provide new knowledge of oils fate and behavior when driftiing into the ice edge or in scattered ice conditions in the marginal ice zone.

  • Goliat Følgeforskning

   Local and regional impact of the development of Goliat and Eni Norges presence in Finnmark . The aim is to increase the knoweldge of social and economic effects of extractive industries in high north.

  • HF radars for the Southern Barents Sea

   Improve the oil spill response through the use of coastal HF radar (3OFFpermanant Codar SeaSonde HF) to monitor surface currents in the southern Barents Sea. Positive impact with regard to the predictability of surface currents.

  • IMiRO (Online environmental monitoring PAHs)

   Development of sensor detect leakages at an early stage and to document the environmental impact of regular discharges.

  • Risk Management in the Far North

   Development and continuous improvement of systems and strategies for emergency preparedness, barrier management and safe operation, in order to ensure prudent activity in the Barents Sea. Development of new methods for monitoring, visualising and measuring status of risk level on Goliat FPSO.

  • RISP - Risk informed decision support in development projects (ex-Expedient risk analyses Z-013)

   Develop tools that utilize experiences and insight acquired from risk analyses over the years, in order to understand the risk and provide decision support when it is needed. The aim is more efficient use of the resources and acquired competence.

  • Skiftarbeid

   Study the health effects of different shift work arrangements in the petroleum- and health care.

  • KFX Complex hydrocrabon releases-dispersion and fire

   Improve KAMELEON FIREEX KFX® to predict consequences of accidental releases from: Well-stream compositions containing more H2O, CO2, H2S and other non-hydrocarbons. The formation and combustion of soot. Multiphase releases and exposure of personnel to oil mist.

 • Successful exploration

  • ARCEx (Research Center for Arctic Petroleum Exploration)

   The Research Centre for Arctic Petroleum Exploration, ARCEx, is a research collaboration between academia and industry with support from the Research Council and Norwegian authorities. Through a common effort, we contribute to the understanding of the geology and resource potential of the high north, we develop new geophysical exploration techniques suitable for the Arctic, and we develop new models for environmental risk connected to operations in the north. Education and training is an integrated part of ARCEx. ARCEx is hosted by UiT The Arctic University of Norway in Tromsø.

  • BOOST

   BOOST is aiming to reveal the onshore-offshore relationships as well as the crustal and sub-basin evolution of the southwest Barents Sea

  • FORCE

   The objective is to focus on needs in development and demonstration of tools and methods which will increase petroleum resources from the Norwegian Shelf at basin and reservoir levels. FORCE shall be an active market place for sharing knowledge, arrange workshops and seminars, and generate ideas and R&D projects proposals

  • HiRe Simba

   High-Resolution petroleum system modelling with focus on secondary migration and testing alternative scenarios on greater Hammerfest Basin area.

  • Lobes III

   Field-based research focused on the impacts of existing and evolving sea-floor topography on stacking patterns, pinch-out rates and stratigraphic trapping within deep marine systems.

  • Lupa Study -PreStack Pro Foundation Project IV

   The objective of this consortium is to accelerate the development of Pre-Stack PRO and enhance its capabilities, according to the needs and wishes of the consortium partners.

  • NORCRUST

   The aim is to improve the geological understanding at regional and local scale, as well as to supplement new data and knowledge to the in-house geological and geochemical expertise on the active petroleum system.

  • ReSource

   Quantitative Analysis of Reservoir, Cap and Source Rocks of the Central North Sea.

  • TriasHam

   Increase the predictive capabilities in the entire Triassic play within the Hammerfest Basin and its nearby vicinity in the SW Barents Sea.