Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Bærekraft
Bærekraft Kjønnsbalanse
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Lokalt engasjement
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Kjønnsbalanse

Kjønnsbalanse i Vår Energi

Vår Energis Gender Balance Task Force, ble etablert i september 2019, og har utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak for å forbedre kjønnsbalansen i Vår Energi.

Arbeidsgruppen består av medarbeidere fra hele organisasjonen. Bred forankring sikrer at ulike meninger, ideer og løsninger for kjønnsmangfold kommer frem.

Vi syns god kjønnsbalanse er viktig, fordi:

  1. Mangfold i ledelse og team gir bedre økonomiske resultater
  2. Mangfold på alle nivåer styrker innovasjonskraften
  3. Mangfold gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsgiver
  4. Mangfold forbedrer arbeidsmiljøet

I tillegg er vi opptatt av bærekraft, og definisjonen av bærekraft dekker mange flere områder enn klima. “Mangfold og like muligheter” er ett.

Handlingsplanen sier hvordan vi skal bli mer kjønnsbalansert på en bærekraftig måte. Planen inneholder konkrete mål innen følgende suksessområder:

  1. Kommunikasjon
  2. Måling og rapportering
  3. Kjerneprosesser
  4. Inkluderende ledelse, kultur og politikk