Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar ved å gi lokalsamfunn karrieremuligheter og ved å støtte kulturelle, fritids- og kompetansehevende aktiviteter.

Rogaland

Vår Energi Arenaer
Vår Energi og Folkehallene har gått sammen om å styrke aktiviteter for barn og unge i Stavanger-regionen. Ambisjonen er bedret folkehelse, sosial utvikling og mestringsevne og redusert utenforskap.

Samarbeid med Domkirken Musikk
Vi samarbeider med Domkirken Musikk sine kor og skal bidra til å styrke Domkirkens og St. Petris identitet, tydeliggjøre Domkirkens historie og betydning for byen og regionen, samt utvikle Domkirken som nasjonalt symbol.

Vitenfabrikken, Sandnes
Vitenfabrikken er et moderne vitenskapssenter, hvor målet er å stimulere barns og ungdoms interesse for vitenskap, matematikk og teknologi.

Norsk Oljemuseum, Stavanger
Norges eneste museum dedikert for oljeindustrien i Norge. Museet formidler olje fra et utforskningsperspektiv, gjennom produksjon, til ringvirkninger.

:ASFALT
Magasin som selges på gata av mennesker i en vanskelig livssituasjon, og som sliter med rus. Fortjenesten går uavkortet til selger.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en inkluderende, non-profit organisasjon, etablert i de fleste store byene i Norge. Kirkens Bymisjon hjelper folk som er i en vanskelig livssituasjon. Visjonen er respekt, rettferdighet og omsorg for alle.

TV-aksjonen
Årlig innsamlingsaksjon i regi NRK.

Ungt entreprenørskap, Rogaland
JA (Junior Achievement) er en non-profit som samarbeider med utdanningsinstitusjoner og næringsliv om å stimluere unge til kreativitet og skapervilje.

Universitets-stipend
Vi støtter bachelor- og mastergradstipend ved Universitetet i Stavanger (UIS) og mastergradstipend ved NTNU (Trondheim).

Viking fotballklubb / Vår Energi Cup
Samarbeid med Viking fotballklubb, og støtte til barnegruppa i Viking fotballklubb, inkludert fotballturneringen Vår Energi Cup for 6-11 åringer i regionen, fire ganger per år.

Finnmark

Sirma IL, Tana
Idrettsforening grunnlagt i 1956, organisert under det samiske idrettsforbundet, som arbeider for å fremme samisk språk og kultur.

Ungt Entreprenørskap, Finnmark
Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som i samarbeid med utdanningssystem, næringsliv og andre aktører arbeider for å utvikle barns og ungdoms kreativitet og tro på seg selv.

Arktisk Kultursenter og Hammerfest Kulturskole
Arktisk Kultursenter og Hammerfest Kulturskole er to sentrale brikker i Hammerfests kulturliv. Gjennom deres aktiviteter bidrar de til et rikere kulturelt og sosialt liv for de som bor i regionen.

Nordkapp Filmfestival, Honningsvåg
Nordkapp Filmfestival er en liten og intim publikumsfestival i Honningsvåg. Festivalen er en viktig møteplass for norsk filmindustri.

Varangerfestivalen, Vadsø
Varangerfestivalen er den største festivalen i Nord-Norge, med fokus på jazz, egne produksjoner og lokale artister.

Arctic Talent
Arctic Talent er Nord-Norges største musikkstipend, tildelt av Vår Energi, i samarbeid med Varangerfestivalen. Målet med stipendet er å bidra til større kommersiell suksess for lokale artister med talent, ambisjoner og potensial.

Sørøyfestivalen, Hasvik
Sørøyfestivalen er en årlig havfiskekonkurranse organisert av Sørøy Havfiskeklubb. Konkurransen mobiliserer båter fra store deler av Sørøya for å ta de lokale og tilreisende konkurrentene ut til fiskefeltene.

Sørøyrocken, Sørvær
Musikkfestival på Sørøya, vest for Hammerfest. Konserter mellom røff sjø og stupbratte fjell nord-vest på øya.

Newton-rommet i Energihuset, Hammerfest
Et Newton-rom er et praktisk og spennende klasserom. Målet er å gi barn og unge gode læringserfaringer og en følelse av prestasjon når de jobber med vitenskap, matematikk og teknologi.

Perleporten Kulturhus
Perleporten Kulturhus er en kulturscene og kafé midt i sentrum av Honningsvåg. Kafén har utendørsservering med utsikt til Honningsvåg kai.

Vår Energi Arena – Hammerfest
Ny innendørs idrettshall i Hammerfest.