Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Lokal verdiskapning

Ringvirkninger

Vi ønsker å bidra til industriell utvikling for lokale forretninger, økt bosetning, utvikling og kompetanseheving i alle områder der vi opererer.

Å skape langvarige ringvirkninger og lokal verdiskapning i områdene vi opererer er noe vi legger ekstra stor vekt på. Dette gjør vi blant annet ved å bruke lokale leverandører der det er mulig.

Våre fokusområder for å engasjere lokalsamfunnet

  • Utføre forsknings- og utviklingsaktiviteter (R&D)
  • Bruke lokale leverandører der det er mulig
  • Investere i prosjekter og samarbeide med barneskoler, ungdomsskoler og høyere utdanning for å øke bevissthet og kompetanse
  • Støtte kulturprosjekter for å øke samfunnets attraktivitet for nåværende og mulige fremtidige innbyggere
  • Utføre tredjeparts, uavhengig forskning som regelmessig kartlegger lokale ringvirkninger

 

Les mer om lokal verdiskapning