Om oss
Om oss Våre folk Vår historie Ledelse Eiere
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Utreise offshore
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø Sosiale forhold Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Lokal verdiskapning

Lokal verdiskapning

Vi ønsker å bidra til industriell utvikling for lokale forretninger, økt bosetning, utvikling og kompetanseheving i alle områder der vi opererer.

Vår Energi tar samfunnsansvar ved å gi lokalsamfunnet karrieremuligheter og ved å støtte fritids, kulturelle og kompetansehevende prosjekter.

Å skape langvarige ringvirkninger og lokal verdiskapning i områdene vi opererer er noe vi legger ekstra stor vekt på. Dette gjør vi blant annet ved å bruke lokale leverandører der det er mulig.

Våre fokusområder for å engasjere lokalsamfunnet

  • Utføre forsknings- og utviklingsaktiviteter (R&D)
  • Bruke lokale leverandører der det er mulig
  • Investere i prosjekter og samarbeide med barneskoler, ungdomsskoler og høyere utdanning for å øke bevissthet og kompetanse
  • Støtte kulturprosjekter for å øke samfunnets attraktivitet for nåværende og mulige fremtidige innbyggere
  • Utføre tredjeparts, uavhengig forskning som regelmessig kartlegger lokale ringvirkninger

 

Les mer om lokal verdiskapning


Vår Energi støtter følgende prosjekter for samfunnsinvestering:

 

Finnmark

Sirma IL, Tana
Idrettsforening grunnlagt i 1956, organisert under det samiske idrettsforbundet, som arbeider for å fremme samisk språk og kultur.

Ungt Entreprenørskap, Finnmark
Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som i samarbeid med utdanningssystem, næringsliv og andre aktører arbeider for å utvikle barns og ungdoms kreativitet og tro på seg selv.

Arktisk Kultursenter og Hammerfest Kulturskole
Arktisk Kultursenter og Hammerfest Kulturskole er to sentrale brikker i Hammerfests kulturliv. Gjennom deres aktiviteter bidrar de til et rikere kulturelt og sosialt liv for de som bor i regionen.

Nordkapp Filmfestival, Honningsvåg
Nordkapp Filmfestival er en liten og intim publikumsfestival i Honningsvåg. Festivalen er en viktig møteplass for norsk filmindustri.

Varangerfestivalen, Vadsø
Varangerfestivalen er den største festivalen i Nord-Norge, med fokus på jazz, egne produksjoner og lokale artister.

Arctic Talent
Arctic Talent er Nord-Norges største musikkstipend, tildelt av Vår Energi, i samarbeid med Varangerfestivalen. Målet med stipendet er å bidra til større kommersiell suksess for lokale artister med talent, ambisjoner og potensial.

Sørøyfestivalen, Hasvik
Sørøyfestivalen er en årlig havfiskekonkurranse organisert av Sørøy Havfiskeklubb. Konkurransen mobiliserer båter fra store deler av Sørøya for å ta de lokale og tilreisende konkurrentene ut til fiskefeltene.

Sørøyrocken, Sørvær
Musikkfestival på Sørøya, vest for Hammerfest. Konserter mellom røff sjø og stupbratte fjell nord-vest på øya.

Newton-rommet i Energihuset, Hammerfest
Et Newton-rom er et praktisk og spennende klasserom. Målet er å gi barn og unge gode læringserfaringer og en følelse av prestasjon når de jobber med vitenskap, matematikk og teknologi.

Perleporten Kulturhus
Perleporten Kulturhus er en kulturscene og kafé midt i sentrum av Honningsvåg. Kafén har utendørsservering med utsikt til Honningsvåg kai.

Vår Energi Arena – Hammerfest
Ny inndørs idrettshall i Hammerfest.

 


Rogaland

Vitenfabrikken, Sandnes
Vitenfabrikken er et moderne vitenskapssenter, hvor målet er å stimulere barns og ungdoms interesse for vitenskap, matematikk og teknologi.

Norsk Oljemuseum, Stavanger
Norges eneste museum dedikert for oljeindustrien i Norge. Museet formidler olje fra et utforskningsperspektiv, gjennom produksjon, til ringvirkninger.

:ASFALT
Magasin som selges på gata av mennesker i en vanskelig livssituasjon, og som sliter med rus. Fortjenesten går uavkortet til selger.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er en inkluderende, non-profit organisasjon, etablert i de fleste store byene i Norge. Kirkens Bymisjon hjelper folk som er i en vanskelig livssituasjon. Visjonen er respekt, rettferdighet og omsorg for alle.

TV-aksjonen
Årlig innsamlingsaksjon i regi NRK.

Ungt entreprenørskap, Rogaland
JA (Junior Achievement) er en non-profit som samarbeider med utdanningsinstitusjoner og næringsliv om å stimluere unge til kreativitet og skapervilje.

Universitets-stipend
Vi støtter bachelor- og mastergradstipend ved Universitetet i Stavanger (UIS) og mastergradstipend ved NTNU (Trondheim).

Viking fotballklubb / Vår Energi Cup
Samarbeid med Viking fotballklubb, og støtte til barnegruppa i Viking fotballklubb, inkludert fotballturneringen Vår Energi Cup for 6-11 åringer i regionen, fire ganger per år.