Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Olje- og gassindustrien har en lang tradisjon for innovasjon gjennom investeringer i forskning og utvikling av ny teknologi. Vår Energi sin strategi og innsats for å utvikle avanserte og tekniske løsninger er et bevis på at vi ønsker å redusere vår påvirkning på miljøet.

En kontinuerlig reduksjon i klimagassutslipp i alle våre aktiviteter er en del av vår lisens til å operere. For å nå våre klimamål vil vi intensivere vår innsats mot å utvikle og anvende nye lavutslippsløsninger. Vår Energi er med i flere nasjonale storskala-prosjekter med mål om å utvikle klimagassreduserende teknologier.

Vi støtter Low Emission Centre og Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er drevet av den uavhengige forskningsorganisasjonen SINTEF. Forskningen til NCCS er rettet mot å oppnå lagring av CO2 i Nordsjøen og bidrar til å oppå norske myndigheters ambisjon om å realisere en fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring innen 2022.

 

Mer om forskning og utvikling