Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Klima

Klima

Vår Energi erkjenner og forplikter seg til Parisavtalen og FN’s bærekraftsmål #13 Climate Action. Gjennom målet vårt om å kutte våre klimagassutslipp med 50% fra opererte felt bidrar vi  i stor grad med å møte industriens felles mål om å redusere klimagassutslipp på norsk sokkel med 40% innen 20301.

1 Fremtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Konkraft rapport 2020-1.

Hovedkildene til direkte utslipp fra våre opererte felt er fra energiproduksjon offshore. Selv om regelmessig produksjonsfakling er forbudt på norske sokkel, er det fremdeles noe utslipp knyttet til lovlig sikkerhetsfakling.

Vi har også indirekte utslipp relatert til genereringen av elektrisitet som brukes i våre operasjoner (Scope 2) og fra verdikjeden og bruk av våre produkter.

 

Våre mål for å redusere utslipp av klimagasser

 • 50% reduksjon i klimagassutslipp fra opererte felt innen 2030 1
 • Nær null klimagassutslipp fra opererte felt innen 2050
 • Alle nye greenfield-utviklingsprosjekter skal bli elektrifisert med kraft fra land eller fra andre offshore fornybare energikilder
 • Netto null diffuse metanutslipp fra opererte felt innen 2025
 • Netto null utslipp2
 • Netto null oppstrøms utslipp3
 • For våre partneropererte felt skal vi stimulere til og støtte implementeringen av kostnadseffektive tiltak for å redusere klimagassutslippene og dermed bidra til å møte industriens felles mål om å redusere klimagassutslippene på norsk sokkel innen 2030

1 Sammenlignet med 2005

2 Kontorbygninger fra 2021, offshore elektrifiserte felt innen 2025

3 Forretningsreiser fra 2021, ER og PR fartøy fra 2025

 

Tiltak for å redusere utslipp av klimagasser

Det finnes flere måter å redusere klimagassutslippene fra våre operasjoner på. I Vår Energi vil vi gjennomføre  følgende tiltakene for å redusere mengden klimagasser vi slipper ut i atmosfæren:

 • Elektrifisering av selskapets felt med kraft fra land eller fra andre fornybare kilder, som for eksempel havvind
 • Økning i operasjonell effektivitet gjennom optimalisering og aktiv energiledelse
 • Porteføljehåndtering
 • Reduksjon av kaldventilerting og diffuse utslipp fra våre felt gjennom operasjonelle tiltak
 • Bruk av bio-CCS (f.eks. treplanting) som et utjevningstiltak (offsetting) for å oppnå netto null utslipp

 

Fra våre partneropererte felt vil klimagassutslippene hovedsakelig bli redusert gjennom elektrifisering av innretningene med kraft fra land eller fra andre fornybare energikilder.

I tillegg vil vi fortsette å utvikle lavutslippsteknologi og karbonfangst- og lagringsteknologi (CCS). Disse teknologiene vil utvikles gjennom forskning- og utviklingsaktiviteter (R&D) i løpet av de neste tiårene og vil bidra til å redusere langsiktige klimagassutslipp.

Klikk her for å lese mer om klima