Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Klima

Vår Energi skal være klimanøytrale i 2030

Vår Energi erkjenner og forplikter seg til Parisavtalen og FNs bærekraftsmål #13 Climate Action, og har satt nye, ambisiøse klimamål.

CEO Torger Rød forklarer:

Vi har dårlig tid, og nå trengs handling. Krav til bærekraft og miljøhensyn går nå som en grønn tråd i alle aktiviteter i Vår Energi. Vi har etablert et veikart for hvordan vi skal nå hovedmålet om nær null utslipp av klimagasser i 2050. Å bli klimanøytral innen 2030 er et viktig steg på vegen mot null.

Målet er å være klimanøytral i Scope 1 og 2-aktiviteter innen 2030 – som betyr netto null klimagassutslipp fra alle 36 produserende olje- og gassfelt hvor Vår Energi er operatør eller partner. I tillegg er det bestemt at utslipp fra alle beredskaps- og forsyningsfartøy og oljetankere skal reduseres til netto null innen 2025 (Scope 3).

Dette innebærer en betydelig økning fra ambisjonene som ble satt i 2020, da Vår Energi besluttet å redusere CO2-utslippene fra egen drift med 50% innen 2030.

Ordningen for bruk av kompenserende tiltak ble introdusert i Paris-avtalen i 2015 og vurderes som et viktig tiltak i arbeidet med å redusere utslipp. Videreutvikling av konseptet stod høyt på agendaen under klimatoppmøtet i Glasgow – COP 26.

Bærekraft er en viktig del av hvordan Vår Energi arbeider. Målet er langsiktig verdiskapning gjennom å håndtere naturressurser på en sikker, ansvarlig og bærekraftig måte.

Vår Energi slutter seg til FN’s bærekraftsmål (SDG), med spesiell oppmerksomhet rettet mot mål hvor selskapet kan ha en merkbar og konkret påvirkning.