Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Energieffektivitet

Energieffektivitet

Vår Energi sine operasjoner, verdikjede og administrative aktiviteter krever store mengder energi. Vi ser på forbedret energiledelse som en mulighet for å redusere både vårt miljømessige fotavtrykk og våre operasjonelle kostnader. Dette påvirker hvordan vi gjennomfører våre operasjoner og vi har et tett samarbeid om dette med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Gjennom våre energiledelsesprinsipper har vi satt oss mål for energiledelse som gjelder for toppledelse, opererte felt og resten av organisasjonen.

Mer om energieffektivitet