Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Vår Energi ser på beskyttelsen av miljøet og bevaringen av biologisk mangfold t i økosystemer som en fundamental komponent i bærekraftig utvikling. Naturen og økosystemene har også en egenverdi ettersom det er essensielt for samfunnet og derfor for Vår Energi og våre interessenter.

Vi forholder oss til den norske Naturmangfoldloven og som et resultat av dette har vi implementert retningslinjer  relatert til biologisk mangfold og økosystemer og har tatt i bruk en «No Go» forpliktelse for steder på UNESCO’s verdensarvliste.

For å sikre beskyttelsen av miljøressurser i alle områder hvor vi opererer, gjennomføres det analyser av miljømessige påvirkninger, overvåkningskampanjer, og forsknings- og utviklingsprosjekter (R&D).

Vi har et mål om å unngå generering av avfall hvor enn det er mulig. For å sikre avfallshåndtering som tar hensyn til miljøet følger vi strategiske avfallsprinsipper basert på avfallshierarkiet.

Vår Energi håndterer utslipp av produsert vann basert på en holistisk og risiko-basert metode,  der hovedmålet er å minimere den miljømessige påvirkningen.

 

Mer om biologisk mangfold