Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold

Vår Energi ser på beskyttelsen av miljøet og bevaringen av biologisk mangfold i økosystemer som en fundamental komponent i bærekraftig utvikling.

Naturen og økosystemene har også en egenverdi ettersom det er essensielt for samfunnet og derfor for Vår Energi og våre interessenter.

Vi forholder oss til den norske Naturmangfoldloven og som et resultat av dette har vi implementert retningslinjer  relatert til biologisk mangfold og økosystemer og har tatt i bruk en «No Go» forpliktelse for steder på UNESCOs verdensarvliste.

For å sikre beskyttelsen av miljøressurser i alle områder hvor vi opererer, gjennomføres det analyser av miljømessige påvirkninger, overvåkningskampanjer, og forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vi har et mål om å unngå generering av avfall hvor enn det er mulig. For å sikre avfallshåndtering som tar hensyn til miljøet følger vi strategiske avfallsprinsipper basert på avfallshierarkiet.

Vår Energi håndterer utslipp av produsert vann basert på en holistisk og risiko-basert metode,  der hovedmålet er å minimere den miljømessige påvirkningen.

 

Mer om biologisk mangfold