Om oss
Om oss Vår historie Våre aksjonærer Etiske retningslinjer Kontroll og forbedring Styret Ledergruppen Organisasjon og verdier
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging
Utbygging Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Miljø og samfunn
Miljø og samfunn Samfunnsansvar
Samfunnsansvar Ringvirkninger Sosialt entreprenørskap
HMS, sikring og kvalitet
HMS, sikring og kvalitet Klima og miljø Sikkerhet, risiko og arbeidsmiljø Beredskap og oljevern
Forskning og utvikling
Forskning og utvikling NCCS
Bærekraft
Nyheter og media
Nyheter og media Nyhetsarkiv Mediebibliotek Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Overholdelse av lover, forskrifter og interne retningslinjer sammen med etisk integritet og rettferdighet er en konstant forpliktelse, og en plikt for alle som er involvert i Vår Energi, noe som skal reflekteres i vår organisasjons forretningsstandard. Vår Energis virksomhet og aktiviteter skal gjennomføres på en åpen, ærlig og rettferdig måte, i god tro og i full overenstemmelse med konkurranseregler.

Kompleksiteten i situasjonene hvor Vår Energi opererer, utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling og behovet for å ta hensyn til alle som har en legitim interesse for virksomheten, styrker viktigheten av tydelig å definere våre verdier – at vi aksepterer, anerkjenner og deler ansvaret virksomheten påtar seg, og bidrar til en bedre fremtid.

Derfor har vi implementert etiske retningslinjer for Vår Energi. Alle som jobber for og med Vår Energi gjøres oppmerksomme på retningslinjene.

Last ned Vår Energis etiske retningslinjer